home register login webboard classified artist review article member

 Music News :     การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงรางวัลกว่า 1,800,000 บาท   3 ก.ย. 62    

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงรางวัลกว่า 1,800,000 บาท

ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนอันดีอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด “การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562” เพื่อแสวงหาเยาวชนที่มีความสามารถทางดนตรี และพัฒนาทักษะทางดนตรีของเยาวชนไทยให้ไปสู่ระดับนานาชาติ

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา นับเป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการ ประกวดดนตรีเยาวชน จึงให้ความสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งยัง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังช่วยเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข จึงนับว่ามีส่วนผลักดันให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

ด้วยลักษณะเด่นของการประกวดที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการ ขับร้องไม่จำกัดแนวเพลง การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย จึงได้รับการกล่าว ขานว่าเป็นการประกวดที่เปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล ได้แสดงบทเพลงผ่านเครื่องดนตรีท้องถิ่น อันแสดงเอกลักษณ์ของดนตรีแต่ละถิ่นแดนให้ประจักษ์ สู่สายตาโลก ถือได้ว่าการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นเวทีการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดและการขับร้องได้หลากหลายแนวอย่างไม่จำกัด (ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า) โดยพิจารณาด้วยหลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของ ผู้ประกวดเป็นสำคัญ

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า

• เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
• เครื่องดนตรีสากล ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
• เครื่องดนตรีของโลก เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

การประกวดแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา- ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,800,000 บาทกำหนดการประกวดและรับสมัคร:
รอบคัดเลือก: เปิดรับสมัครและส่งผลงานทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set

ประกาศผลการคัดเลือก: วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รอบรองชนะเลิศ: วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบชิงชนะเลิศ: วันที่ 22 ธันวาคม 2562
สถานที่ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
งานบริหารกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 3107, 3109, 3117 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล setyouthmusician@gmail.com

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170


any comments, please e-mail   webmaster@drummerthai.com)
© All rights reserved 1999 - 2010. All contents in this web site are the properties of www.drumthai.com and Saratoon Suttaket