Member
    รหัสสมาชิก  2057
  Login Name :   beebee
  Name :   กมลรัตน์ เจริญลภ
  วันเกิด :   6/4/1985
  เป็นสมาชิกมา :    12 ปี
  E-mail :  beebeeclub_za@hotmail.com

  สถิติ Webboard สะสม    ตั้ง =  4 กระทู้    ตอบ =  4 ข้อความ

  สถิติ Classified สะสม    ตั้ง =   กระทู้    ตอบ =   ข้อความ

   รูปไอคอน ใน Webboard:
  

   รูปประจำตัวใน Profile :
  

   สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆ :
fiogf49gjkf0d


กระทู้ที่เคยตั้งจำนวน = 4 กระทู้ ( รอบ 1 เดือน )
#01178        สรุปแล้วไม่มีที่เรียนจริงๆหรอ ? - -*     ( beebee )    ( 18 ส.ค. 51 )
#01146        อยากครูสอนคนใหม่     ( beebee )    ( 4 ส.ค. 51 )
#00904        อยากรู้เรื่อง SNARE อ่ะค่ะจะซื้อ     ( beebee )    ( 6 พ.ค. 51 )
#00882        อยากได้ครูสอนกลองค่ะด่วนๆ     ( beebee )    ( 30 เม.ย. 51 )


กระทู้ที่เคยตอบ ( รอบ 1 เดือน )
#01178       สรุปแล้วไม่มีที่เรียนจริงๆหรอ ? - -*     ( beebee )    ( 18 ส.ค. 51 )
#00917       อยากทราบเทคนิคการจับไม้ที่ถูกต้อง     ( Drum Da d dA! )    ( 9 พ.ค. 51 )
#00909       ขอนอกเรื่องครับ     ( Shill Out )    ( 8 พ.ค. 51 )
#00882       อยากได้ครูสอนกลองค่ะด่วนๆ     ( beebee )    ( 30 เม.ย. 51 )

any comments, please e-mail   webmaster@drummerthai.com)
© All rights reserved 1999 - 2010. All contents in this web site are the properties of www.drumthai.com and Saratoon Suttaket