home register login webboard classified artist review article member


8275

  General :     SST (Superior Shell Technology)   15 ก.ค. 51    
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตตัวกลอง Pearl ใช้เทคนิคที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้ได้ความจุของห้องอากาศสูงสุด เริ่มจากการคัดเลือกไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านเสียง เลื่อยให้ได้ความหนาตามที่ต้องการอย่างแม่นยำประกอบกันด้วยข้อต่อแบบบังใบ (Scarf joint) เพื่อการเชื่อมต่อกันอย่างแนบสนิท จากนั้นชิ้นไม้ก็จะทำให้ชุ่มไปด้วย “AcostiGlue” ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Pearl โดยจะแทรกซึมไปทุกรูเล็ก ๆ ในเนื้อไม้ แล้วก็จะผึ่งให้แห้งเพื่อคงคุณลักษณะยืดหยุ่นของไม้ไว้ได้เช่นเดิม จากนั้นก็จะเอาเข้าเครื่องขึ้นรูปกลองพร้อมกับอบร้อนในเวลาเดียวกัน โดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิกขนาด 1,000 PSI ส่งแรงกระทำต่อผนังกลองด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือจะได้กลองที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ที่ให้โทนเสียงที่ไพเราะ ก้องกังวาน และมีความแข็งแรงทนทาน

การประสานกันแบบบังใบ (Scarf joint)
โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกไม้โดยพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตัวด้านเสียง ด้านความสวยงาม และปริมาณความชื้นที่เหมาะสม โดยจะถูกเลื่อยออกเป็นแผ่น ๆ ด้วยความหนาตามความหนาที่แน่นอน และเข้าประสานกันแบบบังใบ (Scarf joint) จากนั้นตัดส่วนปลายออกและทิ้งให้มีส่วนที่ทับซ้อนกันและเชื่อมกัน โดยให้พื้นที่ผิวส่วนที่สัมผัสมากกว่า 800% เทียบกับการประสานแบบชนทั่วไป ซึ่งการทำเช่นนี้จะสร้างความแข็งแรงได้อย่างมากและไม่สามารถแยกจากกันได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ลดการเกิดช่องว่างอากาศที่จะมีผลรบกวนการสั่นสะเทือน ดังนั้นตัวกลองจึงสามารถสั่นสะเทือนได้สม่ำเสมอทั่วกันและทำให้เกิดเสียงสะท้อนที่ดี บริษัทอื่นใช้ข้อต่อแบบชน (Butt-joints) ที่ขอบทั้งสองข้างชนต่อกันเป็นตะเข็บอย่างง่าย ๆ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะได้ผลถ้าปลายทั้งสองต่อกันอย่างสนิทแนบพอดี แต่โดยมากมักจะไม่เป็นอย่างนั้นและมีระยะห่างเกิดขึ้น อากาศจะสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่ในช่องว่างนั้นและกลายเป็นฉนวนที่จะหยุดเสียงได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น สตูดิโอบันทึกเสียงถูกกั้นไว้หนึ่งห้องในห้อง ๆ เดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีอากาศกั้นระหว่างห้องทั้งสองไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกันในระหว่างบันทึกเสียง ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับสตูดิโอแต่ไม่ใช่สำหรับกลอง เนื่องจากนักกลองต้องการกลองที่สามารถสั่นสะเทือนได้อย่างอิสระและสม่ำเสมอกันโดยปราศจากช่องว่างอากาศที่จะคอยขัดขวางการสั่นสะเทือน


ด้วยระบบ S.S.T. การใช้ข้อต่อแบบบังใบ (Scarf joint) ของ Pearl ทำให้มั่นใจว่าไม่มีระยะห่าง ไม่มีช่องอากาศ ดังนั้นกลองจะสามารถสั่นได้อย่างเต็มที่และสม่ำเสมอกันและก่อให้เกิดเสียงก้องกังวานที่สมบูรณ์แบบ

“AcostiGlue”ลิขสิทธิ์ของ Pearl
แผ่นไม้นั้นจะถูกเคลือบด้วย “AcostiGlue” ที่เป็นตัวประสานที่คิดค้นภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Pearl ตัวประสานทำให้ตัวกลองมีความแข็งแรงและมีความหนาแน่นเท่ากันแม้ว่าไม้จะถูกทำให้โค้งงอ ส่งผลให้ตัวกลองมีคุณสมบัติราวกับว่าถูกทำมาจากแผ่นไม้แผ่นเดียว (single-ply) ซึ่งทำให้เกิดโทนเสียงที่ดีและมีความกังวานที่เหมาะสม แผ่นไม้ถูกขึ้นรูปเป็นตัวกลองด้วยแม่แบบไฮดรอลิก ระหว่างที่มีการขึ้นรูปจะมีการอบด้วยความร้อนและใช้กาวเข้าไปประสานในรูเนื้อไม้เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดการยึดเกาะอย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นก็จะมีความดันขนาด 1000 PSI เข้าไปกระทำตลอดทั้งชิ้นไม้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีที่สุดของกลอง ซึ่งไม่มีระบบอื่นใดที่จะผสมผสานทั้งการใช้ความร้อนและความดันเพื่อให้เกิดตัวกลองที่มีคุณสมบัติดีเช่นนี้ ทั้งยังมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและให้โทนเสียงที่ดี

จากนั้นเราก็จะได้ห้องเก็บอากาศที่สมบูรณ์ ไร้รอยต่อออกมา จากนั้นตัวกลองก็จะถูกตัดขอบทั้งหัวและท้ายให้เท่ากันเพื่อให้เสียงที่ได้สม่ำเสมอและสามารถปิดด้านบนได้สนิท

fiogf49gjkf0d
Bearing Edges
ลำดับต่อไป จะเกี่ยวกับการทำ Bearing Edge ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการทำตัวกลองและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของกลองด้วย โดยมาตรฐานปกติ Bearing Edge จะทำมุม 45 องศา กับแนวเส้นผ่าศูนย์กลางภายของกลอง และตัดเอียงย้อนกลับทำมุม 45 องศาถึงความหนาชั้นที่สองจากผิวด้านนอกสุดของตัวกลอง การทำเช่นนั้นเป็นการสร้างพื้นที่สมผัสที่เหมาะสม ที่จะทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างแรงตีและแรงสั่นสะเทือน กลองมาตรฐานของเราจะลบขอบไว้ที่ 45 องศา สำหรับกลองทอมขนาด 8” และ 13” และจะลบขอบแบบ fully roundedสำหรับกลองขนาด 14” ขึ้นไปเพื่อให้เกิดการสัมผัสระหว่างส่วนบนและตัวกลองได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและความก้องกังวานได้ดีที่สุด

การตกแต่งที่สวยงาม
ท้ายสุด ตราของ Pearl ก็จะถูกประทับลงบนกลองที่ทำเสร็จแล้ว โดยขั้นตอนการตกแต่งของ Pearl นั้นคำนึงถึงความสวยงามและความคงทน ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Masterworks ที่ปรับแต่งและออกแบบตามที่คุณต้องการ หรือจะเป็นรุ่น Reference และ Master Premium ที่มี31 ขั้นตอนเพื่อความเงางามเป็นพิเศษ กลองของคุณยังคงสวยงามเหมือนเสียงของมัน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปี

fiogf49gjkf0d
ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นของ Pearl ทำคุณมั่นใจว่าเราผลิตกลองที่ดีเยี่ยมตลอดทุกเวลา
• ไม่มีการเหลื่อมกันของรอยต่อ เพราะใช้การประสานกันแบบบังใบ(Scarf joint) ที่ไร้รอยเชื่อมต่อแต่ประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อกลองคุณภาพเสียงก้องกังวานสม่ำเสมอ
• ลิขสิทธ์ของ Pearl “AcostiGlue” ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้และสร้างความแข็งแรงให้กับเนื้อไม้ได้อย่างสม่ำเสมอเท่ากัน
• การเชื่อมต่อแบบบังใบ(Scarf joint) ที่ซ้อนกันอย่างระมัดระวังอยู่บนแม่แบบขึ้นรูปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
• ภายใต้ความร้อนสูงและแรงกดดันมากกว่า 1,000 PSI พร้อม ๆ กันที่ทำบนผนังตัวกลองในระหว่างการขึ้นรูป
• พื้นที่เก็บอากาศที่ไร้ช่องว่างอย่างสมบูรณ์แบบ
• ตัวกลองจะถูกตัดที่ส่วนปลายบนและล่างให้ได้ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงที่ได้จะมีความสม่ำเสมอและสามารถปิดด้านบนได้อย่างสนิท
• ด้วย Bearing Edge แบบฉพาะของเราที่ทำมุม 45 องศากับทั้งด้านนอกและด้านใน ถูกใส่เข้าจากด้านนอก เพื่อให้เกิดการสัมผัสได้ดีที่สุดกับส่วนหน้ากลองที่แบนราบ

Pearl ขอนำเสนอกลองชุด Forum FZ
Click Here
แนวความคิด (The concept)
Click Here
SST (Superior Shell Technology)
Click Here
กลองชุด Pearl รุ่น Vision
Click Here
ประวัติความเป็นมาของกลอง Pearl
Click Here
อ่านทั้งหมด Click ที่นี่

any comments, please e-mail   webmaster@drummerthai.com)
© All rights reserved 1999 - 2010. All contents in this web site are the properties of www.drumthai.com and Saratoon Suttaket